วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

tank you


ขอบคุณนะ
ที่เข้ามา
ขอบคุณนะ
ที่ดูแลฉันทุกอย่าง
ขอบคุณนะ
ที่เคยจากไป
ขอบคุณนะ
ที่ถึงแม้คุณจะจากไปแต่คุณก็ยังคอยดูแลฉัน
ขอบคุณนะ
ที่กลับมาก้าวไปด้วยกันใหม่อีกครั้ง
ขอบคุณนะ
ที่สอนให้ฉันได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง
ขอบคุณนะ
ที่อยู่ข้างๆกัน

ขอบคุณทุกอย่าง ที่เป็นคุณ

ขอบคุณ  ที่รักกัน 

 
Inspiration: ภาพยนตร์เรื่อง ขอบคุณที่รักกันไม่มีความคิดเห็น: